HOLINE HỖ TRỢ

HOLINE SUPPORT

0944993480

EMAIL LIÊN HỆ

EMAIL CONTACT

[email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình máy tính có được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế không?

Thời hạn điều chỉnh vốn điều lệ khi các thành viên, cổ đông công ty chưa góp đủ vốn là bao lâu?

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp sẽ giải thể khi nào?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

https://dashboard.taslaw.vn