HOLINE HỖ TRỢ

HOLINE SUPPORT

0944993480

EMAIL LIÊN HỆ

EMAIL CONTACT

[email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấy phép lao động (work permit) là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người lao động, bao gồm họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu; tên và địa chỉ của tổ chức nơi làm việc, vị trí làm việc. Dưới đây là một số điều kiện cơ bản để được cấp giấy phép lao động Việt Nam đối với người nước ngoài:

Visa du lịch là loại visa cho phép người nước ngoài được nhập cảnh vì mục đích tham quan, du lịch tại Việt Nam

Nhãn hiệu đen trắng: Nhãn hiệu đen trắng là nhãn hiệu chỉ bao gồm 2 màu đen trắng.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

https://dashboard.taslaw.vn